Barn

Flere og flere barnefamilier søker seg til Misjonssalen. Her finner du litt om vårt opplegg for de minste i vår forsamling.

Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem…»

Vi ønsker å være en forsamling som tar imot barna på alle våre møter. Derfor har vi hver søndag søndagsskole og familiegudstjeneste en gang i måneden. Gjennom arbeidet vårt skal barn oppleve at de er velkomne og blir tatt på alvor.

Last gjerne ned vår plan for trosopplæring 2015-08 Trosopplæring i Misjonssalen Oslo


Søndagsskolen

Søndagsskole kl. 11:00 i Misjonssalens 2.etg. Mens de voksne hører på talen samles barna til samlingsstund med andakt, sang og lek. Vi har også formingsaktiviteter der barna får lage forskjellige morsomme ting. Opplegget som brukes heter Sprell Levende, utarbeidet av Søndagsskolen Norge.

For spørsmål, kontakt med familiearbeider

Babycafè

For mor og far som er hjemme med små barn. Hver tirsdag kl 11.00. Lunsj for 30 kroner, babysang og et inkluderende og godt fellesskap for store og små. Søk opp misjonssalenbaby på Facebook for mer info, eller ta kontakt med familiearbeider

 

Kalender

Refresh calendars

tirsdag 22. januar

Bønnemøte
17:00 - 18:00
Bønnemøte for hele menigheten

onsdag 23. januar

International Bible Group
19:00 - 21:00
Open for everyone to join

fredag 25. januar

Oslo Interkulturelle Bibelkafé
19:00 - 22:00
En kafé for innvandrere og norske venner. Åpent for alle.
Felles program mellom kl. 20-21; Andakt, sang, bønn og enkel servering