Konfirmasjon og ledertrening // Ung:Disippel

Misjonssalen Oslo samarbeider med NLM Region Øst om konfirmasjonsundervisning og ledertrening. Kjenner du noen som snart skal konfirmeres? Sjekk ut dette!

Klikk her for mer informasjon fra Ung:Disippel sine egne nettsider

Ung:Disippel er en treårig ungdomssatsning i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband Region Øst. Vi ønsker å følge ungdommer gjennom tre veldig spennende år i livene deres der vi gir ungdommene et godt kristent sosialt nettverk på tvers av regionen, samtidig som det blir mye god undervisning med utgangspunkt i Bibelen.

Ung:Disippel er helgebasert og foregår fire helger i løpet av et år. Det er et fast lederteam som følger ungdommene gjennom alle fire helgene. Vi vil være to helger i Oslo og to helger på to forskjellige leirsteder i regionen.

Vi ønsker først velkommen til Ung:Konfirmant som er for alle som er fra 8. eller 9.klasse og oppover. Dette blir et år der vi tar et dypdykk i Bibelen for å bli bedre kjent med Jesus og det som står der. Ung:Konfirmant kan fungere enten som en fullverdig konfirmasjonsopplæring der man til slutt kan stå som konfirmant i en lokal NLM-forsamling eller det kan fungere som et supplerende opplegg til konfirmantundervisningen i din lokale kirke.

Andre året heter Ung:Etterfølger og handler om å være en Jesu etterfølger, en disippel. Her ønsker vi å bruke det vi har lært i det første året og oppleve hvordan Jesus er i livene våre. Jesus er radikal og utfordrer oss til å være hans etterfølgere. Alle som går i 9. eller 10. klasse og enten har vært med i vårt konfirmantopplegg eller i sin egen kirke er velkommen på Ung:Etterfølger. Ung:Etterfølger er også åpent for de som går i 1. og 2. Vgs.

Det tredje året, Ung:Leder, er et rent lederutviklingsår. Fokuset dette året vil være å hjelpe og utruste unge ledere til å drive kristent barne- og ungdomsarbeid. Vi vil hjelpe dem i gang, ved å gi dem praktisk veiledning gjennom teori som blir prøvd i caser. Vi ønsker også å sette fokus på hvorfor vi er ledere, nemlig for å gjøre Jesus kjent. For å kunne være med på Ung:Leder, må en ha vært med på Ung:Etterfølger.

Helgesamlingene våre er ikke som vanlige leirer, de er ikke proppet med aktiviteter. Men vi har mye spennende program, mange spennende undervisningstimer, samtalegrupper, caser og smågrupper. På kveldstid arrangeres det møter og sosiale happenings, og hver helg har vi en hovedaktivitet på hvert trinn. Ung:Disippel ønsker også at ungdommene gjennom dette opplegget får et nettverk, at det bygges relasjoner på tvers av regionen og at en får venner for livet.

Du er hjertelig velkommen til oss!

Kalender

Refresh calendars

tirsdag 22. januar

Bønnemøte
17:00 - 18:00
Bønnemøte for hele menigheten

onsdag 23. januar

International Bible Group
19:00 - 21:00
Open for everyone to join

fredag 25. januar

Oslo Interkulturelle Bibelkafé
19:00 - 22:00
En kafé for innvandrere og norske venner. Åpent for alle.
Felles program mellom kl. 20-21; Andakt, sang, bønn og enkel servering