Bibelen Basic

Høsten 2015 arrangerer vi Bibelen Basic som vil ta oss gjennom noen av de grunnleggende temaene i det gamle og det nye testamentet.

Vi i Misjonssalen vil at du skal bli glad i Bibelen!

Derfor inviterer vi til Bibelen Basic høsten 2015. Målet er å gjøre det enklere å forstå hva du leser og inspirere deg til å lese enda mer!

Gjennom seks samlinger på søndag formiddag vil Eivind, Sven Arne, Grete og Annlaug gi deg inspirerende og lærerik undervisning. Her får du noen nøkler til å åpne opp bøkene i Bibelen og hjelp til å se mer av sammenhengen som de ulike tekstene står i.

Velkommen søndager kl 1245!

Disse samlingene har vi hatt – du finner undervisningen som podcast under:
13.9: GT (Det gamle testamentet) Historie – Eivind Svenningsen
20.9: GT poesi – Eivind Svenningsen
18.10: GT Profetene – Sven Arne Lundeby
7.11: NT (Det nye testamentet) Evangeliene og Apostlenes gjerninger – Sven Arne Lundeby
15.11: NT Brevene – Grete Y. Martinsen
29.11: NT Åpenbaringen – Annlaug V. Knapskog

Undervisningen blir fortløpende publisert i denne spillelisten:

 

Presentasjoner til undervisningen:

GT Poesi
GT Historie
GT Profetene
NT Evangeliene og Apostlenes gjerninger
NT Brevene
NT Åpenbaringen