Inspirasjonssamling

Tema v/Trine Lise Aasheim:
Du mister aldri din verdi

Trine Lise er utdannet musikkterapeut ved Norges Musikkhøgskole. Hun har arbeidet i mange år som musikkterapeut ved Hospice Lovisenberg.

Nå arbeider hun med en masteroppgave i musikkterapi med fokus på å bidra til at sang/musikk også skal bli en del av den helhetlige tankegangen i demensomsorgen.

Sammen med Marianne Graff har hun utviklet opplæringsprogrammet «Gjenklang», som er tilrettelagt for helsepersonell innenfor eldre- og demensomsorgen.

På inspirasjonssamlingen vil Trine Lise dele erfaringer fra eget liv og møter med andre, unge så vel som eldre. Hun vil også bidra med
musikalske innslag.

Velkommen til Misjonssalen Oslo, søndag 19. mars kl 13:00 – 14:00