Møteuke

Dato: 9.-15. oktober

Talere er Olav Brennsæter og Sverre Bøe.