MUF (ung)

Velkommen til Misjonssalen Ung Fellesskap (MUF). Vi håper at du vil føle deg hjemme i menigheten vår og at du føler at det finnes en plass for deg.

Vårt store felles møtepunkt er lørdagskvelden. Her samles vi til forkynnelse, lovsang, bønn og fellesskap. Møtene varer fra kl. 19:30 til ca. kl. 21:00.

All of our meetings will be translated into english. Ask the ushers for a headset! / Møtene våre blir tolket til engelsk. Si ifra til møtevertene dersom du trenger headset.

Guds kraft forvandler

Vår visjon er ”Guds kraft forvandler”. Gjennom våre møter, ulike fellesskap, tjenester og aktiviteter ønsker vi å se mennesker i Oslo og resten av verden bli forvandlet ved Guds kraft. Etter møtene ønsker vi å bygge fellesskap, og oppfordrer derfor alle til å bli igjen og slå av en prat. I tillegg arrangerer vi ofte ulike happenings utover kvelden (følg med i kalenderen og på facebook). Vi sees på møte!

Mål og retning for Misjonssalen Ung Fellesskap:

Frihet

Misjonssalen skal være et fellesskap hvor man kan legge bort menneskefrykt og være fri til å utfolde og utvikle sine gaver og evner, dele erfaring fra livet med Gud, søke forbønn, lovsynge og tilbe. Man skal kunne føle trygghet til å ta med seg venner til møte, eller å komme alene.

Enhet

Vi vil jobbe for at fellesskapet skal bli ett i Kristus.
Det innebærer at alle skal oppleve å bli sett og inkludert, et fellesskap mellom unge og eldre, et åpent og åndelig hjem hvor Gud får forvandle og utruste oss som kristne.

Vekst

Vi vil inspirere til bibellesing, bønn og etterfølgelse i et nærere forhold til Gud. I fellesskap er vi sammen om å høre Guds ord og å utvikle et rikere bønnefellesskap.

Misjon

Misjon skal stå sentralt i forkynnelse, bønn og økonomi, og at misjonsbefalingen skal bli realisert både i Norge og blant andre folkeslag. Vi vil satse på utadrettet virksomhet i Oslo, slik at våre venner og medmennesker kan bli frelst.

Vi vil også oppfordre til at våre medlemmer kan reise ut som misjonærer og være Misjonssalens utsendinger.

Kontakt vår ungdomsleder

Jan Magnus Fauske Lillebø
Ungdomsleder
476 13 831

 

Kalender

Refresh calendars

fredag 22. februar

Oslo Interkulturelle Bibelkafé
19:00 - 22:00
En kafé for innvandrere og norske venner. Åpent for alle.
Felles program mellom kl. 20-21; Andakt, sang, bønn og enkel servering

lørdag 23. februar

Lørdagsgudstjeneste
19:30 - 21:00
Taler: Erika Vestre

søndag 24. februar

Søndagsgudstjeneste
11:00 - 13:00
Taler: Kari Margrethe Solvang

tirsdag 26. februar

Bønnemøte
17:00 - 18:00
Bønnemøte for hele menigheten