Lyst på en tjeneste?

Har du lyst å tjene Gud og fellesskapet i Misjonssalen?

Misjonssalen ønsker å være et fellesskap med rom for mangfold, hvor den enkelte kan få bruke sine interesser, evner og gaver. Å bli med i en tjenestegruppe er en god måte å komme inn i et fellesskap på, og slik også bli kjent med nye mennesker og bygge relasjoner. Vi vil oppmuntre deg til å være frimodig og søke den tjenesten som du tror kan være noe for deg. Les mer om våre tjenestegrupper til høyre i margen, og ta mer enn gjerne kontakt med en av våre ungdomsledere

 

«Så la da enhver se på oss som Kristi tjenere og som forvaltere av Guds hemmeligheter.»

 – 1. Kor. 4,1 – 

Hver tjenestegruppe har en mellomleder, en nøkkelperson som følger opp sine medarbeidere og som har ansvar for å tilrettelegge virksomheten i gruppa si.
Ta kontakt med mellomlederen for den aktuelle gruppa eller ungdomsleder for en uforpliktende prat om en tjeneste i fellesskapet vårt!

«Det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Det er forskjell på tjenester, men Herren er den samme. Det er forskjell på kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som virker alt i alle.»

– 1. Kor. 12,4-7 –

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!
Klikk her for eget nettsted for medarbeidere.

Kalender

Refresh calendars

tirsdag 22. januar

Bønnemøte
17:00 - 18:00
Bønnemøte for hele menigheten

onsdag 23. januar

International Bible Group
19:00 - 21:00
Open for everyone to join

fredag 25. januar

Oslo Interkulturelle Bibelkafé
19:00 - 22:00
En kafé for innvandrere og norske venner. Åpent for alle.
Felles program mellom kl. 20-21; Andakt, sang, bønn og enkel servering