MUF ut

Har du lyst til å engasjere deg for at andre skal bli kjent med Jesus? I MUF finnes det flere alternativ å velge mellom, og felles for alle er at du blir med i en gjeng som allerede driver et arbeid. Les mer om de forskjellige mulighetene her:

 

Barne- og ungdomsarbeid i Region Øst

I ulike bygder og byer i området rundt Oslo driver NLM mye forskjellig arbeid blant barn og ungdom. Det er barnelag, kor, yngresgrupper, allidrett, bibelgrupper og ungdomsklubber. Det meste er tilknyttet og blir drevet av en NLM-forsamling eller et bedehus, og er gjerne i områder der det ikke finnes annet kristent arbeid for barn. Her er det mange flinke ledere som har stått på i mange år for å ha et tilbud, men det er krevende arbeid og det er stadig behov for hjelp av unge som kan være med som ledere. Det trengs folk som kan hjelpe til med praktisk gjennomføring, med andakter og ikke minst for å se og være forbilder for barna og ungdommene. De fleste av disse lagene samles en gang annen hver uke. I utgangspunktet er det ingen som reiser et sted alene, vi prøver så godt vi kan å sette sammen fine team som arbeider sammen. I tillegg blir du fulgt opp gjennom både MUF Ut og de ansatte i NLM Region Øst.

I tillegg til lagsarbeidet blir det arrangert mange leirer for barn i ulike aldre. Her er det alltid bruk for folk som vil være med og lage ei god helg!

Kunne du tenkt deg å være med på å hjelpe et lokalt barne- eller ungdomsarbeid eller reise på leir? Ta kontakt, så kan vi snakkes om hvor det passer best for deg å bli med. Vi er ikke avhengige av at du har gjort noe lignende tidligere, det viktigste er at du er villig til å bidra, til å gi av deg selv og tida di til barn og unge som trenger forbilder og som trenger å møte Jesus. Og har du ideer om nye tiltak du vil sette i gang? Da kan vi snakkes om det også!

Kontakt en av våre ungdomsledere eller send en epost til misjonssalen@nlm.no

Manglerud-fellesskapet

Manglerud-fellesskapet eksisterer for å nå ungdommer på Manglerud med evangeliet. I Misjonssalen ønsker vi å nå ut til flere i byen vår med de gode nyhetene om Jesus Kristus. Arbeidet på Manglerud er et konkret tiltak som ble startet for at dette skulle kunne skje.

Vi ønsker å leve i et nært disippelfellesskap, der vi sammen søker Jesus og hjelper hverandre til å følge ham. Derfor samles vi rundt om i hjemmene annenhver torsdag, for å dele liv og Gud ord med hverandre. Vi drikker kaffe og spiser litt snacks, og ber for hverandre og for arbeidet vi står i.

Vi er engasjert i konfirmantarbeidet i Manglerud menighet. Gjennom samtale- og aktivitetsgrupper og konfirmantleir ønsker vi å vitne for ungdommene om Jesus, og bygge personlige og nære relasjoner til dem. I tillegg henger vi i kirken annenhver fredag, der vi inviterer konfirmantene til en sosial kveld med Guds ord, mat og gøy.

Vi drømmer om å se et fellesskap av kristne ungdommer ute på Manglerud. Vi drømmer om at konfirmantene skal begynne å følge Jesus, og bli en del av dette fellesskapet. Vi vil gjøre disipler som igjen gjør disipler, der vi alle lærer å holde alt det Jesus har befalt oss.

Har du lyst til å være en del av dette arbeidet? Alle har vi vår personlighet og unike evne til å bli kjent med noen. Kanskje du blir kjent med noen ungdommer ingen andre hadde fått kontakt med? Jesus har befalt oss alle å gå og gjøre disipler. Vi vil gjerne ha deg med på laget som drar ut til Manglerud for å gjøre disipler der. Og kanskje er ikke storbylivet helt det store for deg? Hva med å flytte til Manglerud? Da kunne du åpnet hjemmet ditt for ungdommene i kirka, og på den måten invitert dem inn i livet ditt og inn i en relasjon til Jesus!

Kontakt en av våre ungdomsledere eller send en epost til misjonssalen@nlm.no

Young Life Oslo

Vår visjon er enkel: Ungdommer i Oslo må få høre om Jesus! Derfor ønsker vi å bruke tid med dem, på deres hjemmebane og i deres kultur. Vi søker ekte vennskap og dype relasjoner, som krever tid, tålmodighet og tillit. Ungdommenes liv kan bli drastisk endret når vi bryr oss om dem, og deler Guds kjærlighet med dem. Slik kan de tro på seg selv, se ders verdi, mening og hensikt. Vi ønsker å fortjene retten til å bli hørt, slik at vi kan dele det viktigste i våre liv, Jesus Kristus.

Young Life verdsetter ungdommer. Vi mener at de fortjener å vite hva livet kan bety. Livene deres kan være fylt av ubesvarte spørsmål, vanskelige valg og ofte problematiske relasjoner med andre. Vi ønsker å skape en trygg ramme hvor aktiviteter og moro er en viktig del. Et sted hvor tenåringene kan føle seg fri til å uttrykke seg seg selv. Fra klubb, leir, campaigners og i relasjonene med oss. Klubb er et ukentlig møtested, bestående av sang, humor, sketsjer, spill, andakt, alt i en trygg ramme. Campaigners er en uformell bibelgruppe for de som tror på Gud eller har lyst til å vite mer om hva det betyr å være en kristen. Vi ønsker å hjelpe tenåringene til å oppdage hva en personlig relasjon til Gud betyr, og lære ham å kjenne. YL-leir er høyt spenningsnivå, mye moro, god mat og flotte talere som forstår og respekterer tenåringer. De får et avbrekk fra hverdagslivet, de får ha det gøy med venner og sine YL ledere, og de får høre budskapet om Guds kjærlighet på en måte de kan forstå. Aller viktigst er vårt kontaktarbeid, å møte ungdommene der hvor de er, enten det er på konfirmantundervisning, på ungdomsskolene, på kjøpesenter, fotballbanen, fritidsklubb, osv. Det er her det begynner. For å skape relasjoner, må vi ta kontakt med tenåringene. Slik kan vi ta del i livene deres.

Oslo består av to YL områder, Oppsal og Sinsen. Vi samles hver onsdag til ledersamling, for bønn og lovsang, åndelig påfyll, inspirasjon og oppmuntring, og ledertrening. Vi tror på å bygge fellesskap. Begge områdene arbeider ut fra samme prinsipper, selv om det kan se svært ulikt ut for Oppsal og Sinsen. Oppsal jobber ut fra konfirmantarbeidet i Oppsal kirke, Sinsen har måtte tenke annerledes, og jobber ut fra ungdomskolen og fritidsklubben på Sinsen. Her har ungdommene flest innvandrerbakgrunn og er ofte av islamsk tro. Vi har stor tro på lokal forankring, og bo i nærheten av ungdommene. Det er enklere å få ungdommene til å ta del av våre hverdagsliv når de bor rett nede i gaten.

Vi trenger alltid flere ledere, så dersom dette er noe du tror du kunne passet til, så ta gjerne kontakt for helt uforpliktende prat. Jesus sier «Gå derfor ut, og gjør alle folkeslag til disipler». Vi tror at du er skapt til dette.

YL Sinsen: Leif Ørjan Thingbø 474 49 389 – lthingbo@nlm.no

YL Oppsal Øyvind Solberg  90012682 – osolberg@nlm.no

Vision Team

Hvert år sender Misjonssalen ut Vision- team til NLMs videregående skoler. Konseptet ”vision” er ei langhelg fra torsdag til søndag der vi i teamet har ansvar for alt som skjer etter skoletid. I løpet av helga arrangerer vi møter, seminarer, aktiviteter og blir kjent med elevene. Helga oppleves betydningsfull, og det er en ypperlig mulighet til å være et vitne for Jesus i den videregående skolen. Vi er stolte av å være sendt ut fra misjonssalen. Dette viser elevene at det er mulig å være kristen etter de slutter på internatskolene, og at det finnes kristent fellesskap også i de store studentbyene.

I et visionteam trenger vi folk! Vi trenger først og fremst deg som har et ønske om å være et forbilde og et vitne for Jesus ved å besøke våre internatskoler. Arbeidsoppgaver kan være: Praktisk/kreativt, forbønn, møteledere, teknikere, talere, musikere, aktiviteter og sosiale arrangementer.

Kontakt en av våre ungdomsledere eller send en epost til misjonssalen@nlm.no

Sagene Frivilligsentral

Sagene Frivilligsentral formidler kontakt mellom mennesker som ønsker å gjøre en innsats for andre, og de som trenger en hå ndsrekning. Senteret er et tilbud til de som bor i nærområ det Bjølsen, Sagene og i Iladalen.

Her kan du komme å slå av en prat over en kopp kaffe og et vaffelhjerte. Hvis du har tid til overs for andre mennesker, kan du melde deg som frivillig og bli for eksempel besøksvenn, turvenn, kafé vert eller leder i et barnelag.

Du er hjertelig velkommen!

Sagene Frivilligsentral
Sandakerveien 61
0477 Oslo
Tlf.: 45 63 79 84

 

Kalender

Refresh calendars

tirsdag 22. januar

Bønnemøte
17:00 - 18:00
Bønnemøte for hele menigheten

onsdag 23. januar

International Bible Group
19:00 - 21:00
Open for everyone to join

fredag 25. januar

Oslo Interkulturelle Bibelkafé
19:00 - 22:00
En kafé for innvandrere og norske venner. Åpent for alle.
Felles program mellom kl. 20-21; Andakt, sang, bønn og enkel servering