Vårt misjonsprosjekt

I MUF samler vi inn penger til våre misjonsprosjekter og noe til eget arbeid i Muf.

Indonesia

Vi i MUF er med og støtter misjonsarbeidet i Indonesia som blir drevet av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM). Det er et stort og spennende arbeid, og vi er stolte å være en del av det.

Pengene vi samler inn går til flere viktige prosjekter.

1. De som aldri har hørt I Indonesia er det svært mange folkegrupper som ikke har hørt om Jesus. NLM og NLMs medarbeidere fungerer som mentorer for en gruppe nasjonale evangelister som driver arbeid blant disse folkegruppene, ofte på svært avsidesliggende steder.

2. Utdanner for å nå flere Abdi Sabda teologiske seminar har i flere år vært en viktig samarbeidspartner for NLM. Seminaret utdanner teologer og kristendomslærere. Studentene går inn i tjeneste i skoler og lokalmenigheter over store deler av Indonesia.

3. Utrusting av barne- og ungdomsarbeidere Den lokale organisasjonen Lenterea Kasih arbeider målrettet med utrustning av indonesiske barne- og ungdomsarbeidere. Det gis bibelopplæring og opplæring i kreativ formidling, blant annet bruk av dukketeater, og de utvikler og formidler ressursbøker for søndagsskolelærer.

4.En trygg barndom I alle typer lokalsamfunn er barna de mest sårbare. I Indonesia legger NLM spesielt vekt på barns utvikling og driver prosjekter innen lese- og skriveopplæring, planlegging av barns framtid, utrygghet og vold i hjemmet.

5. Enkle og effektive helsetiltak Indonesia har store samfunnsmessige utfordringer og NLM er involvert i prosjekter innen samfunnshelse, ernæring og hygiene i flere landsbyer. NLM arbeider særlig med forebyggende helsearbeid som undervisning og praktisk opplæring. Gjennom bevisstgjøring og endrede vaner kan sykdommer forebygges. Undervisningen er særlig rettet mot kvinner og barn.

6. Styrke lokalsamfunn NLM er med i prosjekter som utruster og styrker lokalsamfunn for framtiden. Ett av områdene er organisering av sparegrupper. Sparegrupper har vist seg å være effektive tiltak for å hjelpe familier til å sikre sin økonomi og sette av ressurser for framtiden. Det blir også gitt yrkesopplæring og opplæring i jordbruksteknikker og kompostering.

 

Vi samler primært inn penger til våre misjonsprosjekter, og har som mål å sende minimum 500 000 kroner til disse. En liten del av kollekten går til vårt eget arbeid, fordi det koster å drive menighet.

Kalender

Refresh calendars

tirsdag 22. januar

Bønnemøte
17:00 - 18:00
Bønnemøte for hele menigheten

onsdag 23. januar

International Bible Group
19:00 - 21:00
Open for everyone to join

fredag 25. januar

Oslo Interkulturelle Bibelkafé
19:00 - 22:00
En kafé for innvandrere og norske venner. Åpent for alle.
Felles program mellom kl. 20-21; Andakt, sang, bønn og enkel servering