MUFs utsendinger: Bønneemner

NLM har flere utsendinger ute i verden med tilknytning til Misjonssalen Oslo , disse reiste ut sommeren 2016 og vi ønsker å oppfordre dere alle til å bli med å be for dem. Denne siden vil bli oppdatert hver måned med nye bønneemner.

Ektepar (Sentral-Asia)

 • Mrs.:
  • wisdom and gifts to teach teens » ethics» from a special book at a small international school.
  • a group of friends she is meeting with- for special times together.
 • Mr.:
  • a friend at work is having health problems and so is his dad… That they both meet the good healer.
  • Also for work – I am really enjoying being with students and just for wisdom in how to be a good influence.
 • Takkeemner:
  • the support
  • We see how things have been answered and we are very grateful
  Karoline og Marius Bergersen (Japan)

 • Takk for at vi har muligheten til å fortelle andre om Jesus.
 • Takk for fremgang i språkstudier, og be om motivasjon og fremgang også for siste halvåret.
 • Be om at julen blir en tid hvor japanerne for bli kjent med Jesus.
 • Be for julefesten for barn i kirken, om at den kan peke på Jesus for både barn og voksne. Be for studentarbeidet, at flere studenter skal bli åpne for evangeliet.
 • Be om Guds ledelse for veien videre etter språkskolen.
  Oddbjørg og Mathias Pettersen (Indonesia)

 • Hushjelpa vår, hun heter asri, muslim! Oddi har hatt og har en del gode samtaler med henne og hun har noen utfordringer i livet som hun deler! Så be om at Oddi må få visdom i møte med disse samtalene! Og at hun kan frimodig benytte samtalene til å peke på vår frelser!
 • be om at oppholdet for Teft må bli bra, at de kan vare til velsignelse og bli velsignet og inspirert!
 • en del baller i lufta i forhold til nye prosjekter og muligheter, så be om veiledning og Guds visdom i avgjørelser!
 • takke for muligheten til å leve i Indonesia!:)
  Marianne Thormodsæter (Peru)

Takk for:

 • At Gud er tilstades og går med
 • At eg snart er ferdig med eit skuleår på SETELA
 • At studentane trives
 • Moglegheiten til å vere i Peru
 • At livet er gøy!
 • Nåde!
 • Godt fellesskap

Be om:

 • Innspurten båe på bibelskulen og på teologien
 • At studentane på bibelskulen må halde fram med å leve eit liv nært Gud etter skuleåret er ferdig i desember
 • At Gud må gje meg visdom og styrke til å stå i dei oppgåvene eg står i på SETELA
 • At Gud må bruke meg som eit vitne blant mine ikkje kristne vener
 • At eg må få le masse og ha det gøy i kvardagen
 • Godt fellesskap blant lærarar og studentar
 • At det må vere Gud som leiar meg