Ofte stilte spørsmål

Her prøver vi å liste ting som folk flest spør om. Nyttig informasjon helt enkelt :)

Kan hvem som helst komme til Misjonssalen?

Alle er velkommen til møtene våre uansett alder, kjønn, livssituasjon eller tro.

Hvor ligger misjonssalen?

Misjonssalen ligger sentralt i Oslo. Sjekk ut ikonene i bunn av denne siden for mer informasjon om transport, kart og kontakt.

Adresse:
Misjonssalen Oslo
Tullins gate 4
0166 Oslo

Hvordan er møtene i Misjonssalen?

Ulike mennesker vil sikkert beskrive dem på ulik måte. For oss står forkynnelsen i fokus, i tillegg er lovsang, bønn og tilbedelse sentralt i møtene våre. Misjon er viktig for oss, og vi har som regel en eller annen form for misjonsinformasjon. Så håper vi folk har tid etter gudstjenesten slik at de kan ta en kopp kaffe og bygge nye relasjoner.


lørdagsgudstjeneste representerer det store flertallet aldersgruppen mellom 19-35 år. På gudstjenestene søndag formiddag prøver vi å henvende oss til alle aldersgrupper.

Praktiserer dere dåp?

De som ønsker det kan få sine barn døpt hos oss. De som ikke er døpt som barn kan få ta imot dåpen for første gang som voksne.
De som ønsker å bli innmeldt i et kirkesamfunn, besørger dette selv. Ta kontakt med forsamlingsleder eller send en mail til misjonssalen@nlm.no om du ønsker en samtale rundt å bli døpt eller døpe egne barn 

Feirer dere nattverd?

Ja, vi feirer jevnlig nattverd. På lørdagene har vi nattverd den 2. og 4. lørdagen i måneden, mens på søndagene har vi nattverd første søndagen i måneden.  Alle som vet at de trenger Jesus og ønsker å være hans barn er velkomne til nattverd.

Har dere konfirmasjon?

Gjennom vår organisasjon NLM avd. Region Øst kan vi tilby konfirmasjonsundervisning vis det ønskes. Dette tilbudet kan også være supplerende til annen undervisning lokalt. Ta kontakt med forsamlingsleder eller send en mail til misjonssalen@nlm.no dersom du ønsker mer informasjon

Hva med bryllup?

Misjonssambandet har ikke vigselsrett. Men dersom det er ønskelig er det mulig å bli viet på rådhuset for etterpå å ha en velsignelseshandling hos oss. Hittil har ikke dette skjedd, men det er prinsipielt mulig.

Hvem bestemmer i Misjonssalen?

Medlemmene. Hvert år velges det et styre på årsmøtet, og styret har sammen med de ansatte ansvar for det som skjer i forsamlingen. Forsamlingen ledes i samsvar med Misjonssambandets grunnregler.

Hvordan ordnes økonomien i menigheten?

Misjonssambandets arbeid drives ved frivillige gaver. Disse kommer inn gjennom kollekt på gudstjenestene, fast givertjeneste, julemesser, basarer o.l. Det er viktig for oss at den største delen av inntektene våre brukes til misjonsarbeid i andre land, og vi har derfor få ansatte og desto flere frivillige medarbeidere. Vi vil helst ikke bruke for mye penger på oss selv.

Koster det noe å komme på gudstjenester i Misjonssalen Oslo?

Nei, det er helt gratis.

Hvordan blir jeg medlem i Misjonssalen?

Du kan hendvende deg i infodisken i hallen etter gudstjenesten på lørdag eller søndag, eller ta kontakt med administrasjonen på misjonssalen@nlm.no 

Hva står egentlig NLM for?

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en luthersk organisasjon som bygger på Bibelen og Den Evangelisk Lutherske Kirkes bekjennelse. Organisasjonen har som formål å utbre Guds rike både i vårt eget land og i andre land. Vi har i flere år sendt misjonærer til Asia, Afrika og Sør-Amerika. Les mer på NLM.no

Er NLM eget kirkesamfunn?

På NLM sin generalforsamling sommeren 2015 ble det vedtatt å opprette et trossamfunn/kirkesamfunn. Dette er kun en formell tilhørighet og gir ingen fordeler for den enkelte. Les mer om NLM Trossamfunn. Mange de som går i forsamlingen vår er medlemmer av Den Norske Kirke eller andre lutherske trossamfunn.
Kalender

Refresh calendars

fredag 22. februar

Oslo Interkulturelle Bibelkafé
19:00 - 22:00
En kafé for innvandrere og norske venner. Åpent for alle.
Felles program mellom kl. 20-21; Andakt, sang, bønn og enkel servering

lørdag 23. februar

Lørdagsgudstjeneste
19:30 - 21:00
Taler: Erika Vestre

søndag 24. februar

Søndagsgudstjeneste
11:00 - 13:00
Taler: Kari Margrethe Solvang

tirsdag 26. februar

Bønnemøte
17:00 - 18:00
Bønnemøte for hele menigheten