Bønn for Oslo

Oslo 9. – 13. januar, Tverrkirkelig bønneuke

Siden år 2001 har Bønn for Oslo vært en årlig begivenhet og samler en bredde av kristne menigheter i Oslo. Tusenvis av mennesker med et hjerte for Oslo deltar på ulike arrangementer i løpet av dagene som Bønn for Oslo pågår. Misjonssalen er en av flere medarrangører.

Oversikten over programmet finner du her og facebook-arrangement finner du her.

Velkommen!