Vårt diakoniarbeid

Vi i Diakoniutvalget ønsker å ha fokus på følgende områder

Fengselsbesøk

Høsten 2012 startet vi opp med besøk i fengsler i Oslo og omegn. Dette er i samarbeid med Maritastiftelsen som har lang erfaring med slikt arbeid. Vi er nå ca. 10 personer fra Misjonssalen i alle aldre. Vi vil gjerne ha med enda flere, meld fra til Samuel Årikstad, 99387350, salmonelli@hotmail.com)

Sykebesøk og blomsterhilsen

Meld fra til en av kontaktpersonene når du får vite at en som bruker å  gå  i Misjonssalen eller i en av våre foreninger, husfellesskap og bibelgrupper er rammet av sykdom. Da vil vi sørge for at vedkommende får besøk og en blomsterhilsen.

Kontaktpersoner:

Januar og februar:
Gerd Bø, tlf 22264284, 99705045 og
Eli Gjøra, tlf 22592370, 92442127

Mars og april:
Ingjerd Birkeland tlf 22656287, 97530105 og
Magnhild Nygård Østertun, tlf 90874577

Mai og juni:
Gunhild Aandal tlf 22568264, 98408037 og
Gerd Vie tlf 22600667, 47655969

Juli og august:
Bodil Naustvik, tlf 93 04 34 31 og
Sonja Vårdal, tlf. 95 28 20 64.

September og oktober:
Anne-Grethe Kviserud, tlf. 92 68 89 55 og
Åshild Oseng, tlf. 90 94 48 68.

November og desember:
Ragnhild Salvesen tlf. 92 24 01 11 og
Else Johanne Østereng, tlf. 91 32 30 68.

Sykebesøk

Kanskje kjenner du noen som har brukt å gå i Misjonssalen eller som har vært med i ei av våre foreninger eller et av våre husfellesskap, men som på grunn av alder eller sviktende helse har vanskelig for å være med fortsatt. Kanskje vedkommende har lyst på en besøksvenn? Eller kanskje du selv har lyst til å være en besøker? Meld fra til en av oss i Diakoniutvalget.

Skyss

 Trenger du skyss til møtene i Misjonssalen?

Kontakt Harald Ågedal, tlf. 45 40 48 15. 

 

Diakoniutvalget:

Silje Marie Persson 472 72 253
Johan Samuel Aarikstad-Nielsen 993 87 350
Synnøve Spanne 943 80 905
Jan Erik Lehre 926 17 673
Martha Østefjells 478 42 029
Kalender

Refresh calendars

tirsdag 22. januar

Bønnemøte
17:00 - 18:00
Bønnemøte for hele menigheten

onsdag 23. januar

International Bible Group
19:00 - 21:00
Open for everyone to join

fredag 25. januar

Oslo Interkulturelle Bibelkafé
19:00 - 22:00
En kafé for innvandrere og norske venner. Åpent for alle.
Felles program mellom kl. 20-21; Andakt, sang, bønn og enkel servering