Vi søker ny medarbeider!

Ledig stilling som administrasjonleder i 30%

Vi har ledig stilling som administrasjonleder i 30%. Er du vår nye medarbeider?


 

NLM region øst driver arbeid i Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Oppland og Hedmark. I tillegg til lokale foreninger og forsamlinger driver vi flere leirsteder, barnehager og skoler. Målet er å gi barn, ungdom og voksne muligheten til å bli kjent med Jesus, og vi jobber under visjonen «Verden for Kristus».

   

Vi søker nå:

Administrasjonsleder i Misjonssalen Oslo

Fast stilling i 30%

      

Hovedansvarsområde

 • Lede det administrative arbeidet knyttet til forsamlingens virksomhet, i nært samarbeid med forsamlingsleder og øvrige medarbeidere i Misjonssalen

      

Arbeidsoppgaver

 • Administrativt ansvar for møteplaner og virksomhet som er knyttet til forsamlingen
 • Rekruttere og delegere oppdrag til frivillige medarbeidere
 • Gjøre avtaler med leietakere og ulike grupper som benytter Misjonssalens lokaler.
 • Drive informasjonsarbeid om forsamlingens virksomhet
 • Koordineringsansvar for alle praktiske sider ved forsamlingens kontor og administrasjon
 • Koordinator for gudstjenestene

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kompetanse eller erfaring innenfor administrasjon
 • Gode kunnskaper om bruk av ulike databaserte verktøy
 • Evne til samarbeid og god kommunikasjon med folk fra ulike generasjoner, kulturer og ansatte eller frivillige

 

Vi forutsetter at søker bekjenner den kristne tro og kan identifisere seg med NLM sitt formål og verdier i samsvar med ”Verdidokument – Grunnlagsdokument for ansettelse i Norsk Luthersk Misjonssamband”.

 

Vi kan tilby

 • Inspirerende arbeidsmiljø og arbeidsoppgaver
 • Arbeidsfellesskap i Misjonssalen i Oslo
 • Lønn etter NLMs regulativ
 • Fleksibel arbeidstid

 

For spørsmål eller informasjon kontakt forsamlingsleder Jan Erik Lehre (tlf.92617973 / jlehre@nlm.no)

 

Søknad, CV og referanser sendes:

NLM region øst, 0572 Oslo – epost: ehalsne@nlm.no

 

Søknadsfrist: 15. nov 2017

Tiltredelse: 1. januar 2018, eller etter avtale

 

Se opprinnelig utlysning på nlm.no